ΑΠΥΣΠΕ

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο εδώ.

ΠΥΣΠΕ

Βώσσος Γεώργιος
Δουράνου Αικατερίνη
Κατσούρης Γεώργιος
Μήτσας Ιωάννης
Σταματοπούλου Μαρίνα
Τσεκρέκος Σπυρίδων
Χρόνης Παναγιώτης

Αλεξοπούλου Ιωάννα
Καπόγιαννη Ιωάννη
Λαμπρόπουλος Σπυρίδων
Μακαρούνης Δημήτρης
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Αργυρόπουλος Σωτήριος
Γεραρής Ηλίας
Ζερβού Ελένη
Μπαχταλιάς Νικόλαος
Μπόκιας Βασίλειος
Ντρίμερης Δημήτριος
Ραντίτσας Κωνσταντίνος
Συγριμής Δημήτριος

Αποστολοπούλου Παναγιώτα
Δαβέρου Παναγούλα
Δίκαιος Παναγιώτης
Μαθιοπούλου Ευγενία
Μπένος Χρήστος
Μπιζύμης Μιχάλης
Νανόπουλος Ιωάννης
Νέλλου Ειρήνη
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Σπαράγγης Ευάγγελος
Στυλιανού Δέσποινα
Χριστόπουλος Δημήτριος
Ψαλλίδας Διονύσιος