Ανδρουλάκης Μάνος

Πρόεδρος

6972679767

Κικινής Θανάσης

Α΄ Αντιπρόεδρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος

6974114103

Κόκκινος Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος

6974750407

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας

6948461866

Κάσσιος Δημήτριος

Γραμματέας Οργανωτικού Περιφέρειας

6944920199

Λολίτσας Κωνσταντίνος

Γραμματέας Οργανωτικού Λεκανοπεδίου

6973270701

Γκουμάς Φίλιππος

Ειδικός Γραμματέας

6979447415

Παπαδοπούλου Αριστέα

Ταμίας

6947815935

Γεωργόπουλος Σωτήρης

Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

6973256860

Μέλη: Αγραπίδης Αντώνιος, Βλαχόπουλος Νικόλαος, Βογά Ηλέκτρα, Γκουτζέλας Αθανάσιος, Κουμπούρας Χρήστος, Λώλης Κωνσταντίνος, Μεντάκης Αναστάσιος, Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Πάιδας Γιάννης, Παληγιάννης Βασίλειος, Παπαδημητρίου Μαρία, Ρηνάκη Αικατερίνη, Τρανός Χρήστος, Τσάμης Δημήτριος, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ*, Αιρετός ΠΥΣΠΕ*, Αιρετός ΠΥΣΠΕ*, Πρόεδρος Συλλόγου*, Πρόεδρος Συλλόγου* (* θα προκύψει μετά από κλήρωση)