Προσλήψεις αναπληρωτών – αποσπάσεις σε φορείς- αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

with Χωρίς σχόλια

Την προσεχή εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων πρόσληψης αναπληρωτών, τέλος Ιουλίου οι αποσπάσεις σε φορείς, τον Αύγουστο οι αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.


Υπογράφτηκε η κατανομή 1686 οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην Π. Ε.

with Χωρίς σχόλια

Υπογράφτηκε από τον υπουργό παιδείας η απόφαση για την κατανομή των 1.686 οργανικών θέσεων ειδικοτήτων Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής και Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Τελικός πίνακας των 419 αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Π. Ε. ανά Διεύθυνση και ειδικότητα

with Χωρίς σχόλια

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, ο τελικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. ανά Δ/νση και ειδικότητα έχει ως εξής:


4.454 οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Π. Ε.- Αναλυτικός πίνακας ανά ειδικότητα

with Χωρίς σχόλια

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. που υποβλήθηκαν για το 2016 ανέρχεται σε 4.454.
Αναλυτικά ο πίνακας των αιτήσεων απόσπασης ανά ειδικότητα έχει ως εξής:


1 2 3 4 5 6 7 8 12