Αίτηση ακύρωσης της Δ. Ο. Ε. στο ΣτΕ κατά της Υπ. Απόφ.: 130272/Δ1/5/8/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2670/26-8-2016) “Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου”

with Χωρίς σχόλια