Καταρρέει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο…;

with Χωρίς σχόλια

Το Υπουργείο Παιδείας μετά την αύξηση του αριθμού των παιδιών για τη
λειτουργία τμήματος και την αλλαγή κριτηρίων για την εγγραφή των παιδιών
στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο,