Ανδρουλάκης Μάνος

Πρόεδρος

6972679767

Κικινής Θανάσης

Α΄ Αντιπρόεδρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος

6974114103

Βενετοπούλου Γιώτα

Β΄ Αντιπρόεδρος

6944962592

Γκουμάς Φίλιππος

Γενικός Γραμματέας

6979447415

Χριστόπουλος Κώστας

Γραμματέας Οργανωτικού Περιφέρειας

6948461866

Ρηνάκη Καίτη

Γραμματέας Οργανωτικού Λεκανοπεδίου

6974750408

Αγραπίδης Αντώνης

Ειδικός Γραμματέας

6977381312

Γεωργόπουλος Σωτήρης

Ταμίας

6973256860

Κάσσιος Δημήτρης

Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

6940972972

Μέλη: Νάστος Γεώργιος, Τρανός Χρήστος, Τσίρτσης Παναγιώτης, Κατσίμπελης Θανάσης, Τσόδουλος Κυριάκος, Λολίτσας Κώστας, Λώλης Κωνσταντίνος, Παπαδημητρίου Μαρία, Γκουτζέλας Αθανάσιος, Κόκκινος Μπάμπης, Πάιδας Γιάννης, Παληγιάννης Βασίλειος, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ*, Αιρετός ΠΥΣΠΕ*, Αιρετός ΠΥΣΠΕ*, Πρόεδρος Συλλόγου*, Πρόεδρος Συλλόγου* (* θα προκύψει μετά από κλήρωση)