Τελικός πίνακας των 419 αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Π. Ε. ανά Διεύθυνση και ειδικότητα

with Χωρίς σχόλια

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, ο τελικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. ανά Δ/νση και ειδικότητα έχει ως εξής:

4.454 οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Π. Ε.- Αναλυτικός πίνακας ανά ειδικότητα

with Χωρίς σχόλια

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. που υποβλήθηκαν για το 2016 ανέρχεται σε 4.454.
Αναλυτικά ο πίνακας των αιτήσεων απόσπασης ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Ανακοίνωση για κατάταξη αναπληρωτών

with Χωρίς σχόλια

Δυσάρεστη έκπληξη επεφύλασσε το Υπουργείο Παιδείας στους συναδέλφους μας αναπληρωτές, οι οποίοι μαζί με την απόλυσή τους καλούνται να επιστρέψουν το τελευταίο, για εφέτος γι’ αυτούς, μηνιάτικο.
Μετά την επανακατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εφτά (7) έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, με βάση την εφαρμοστική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ της 6-5-2016) καλούνται να επιστρέψουν αποδοχές που το ποσό τους ξεπερνά τα εκατόν είκοσι (120) ευρώ περίπου μηνιαίως και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2016…!

Αναλυτικοί πίνακες συνταξιοδοτήσεων και μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Π. Ε. την τελευταία 10ετία

with Χωρίς σχόλια

Αναλυτικοί πίνακες συνταξιοδοτήσεων και μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία 10ετία
272 μόνιμοι διορισμοί από το 2011 έως σήμερα

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι αποχωρήσεις και οι διορισμοί εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία 10ετία έχουν ως εξής:

1 28 29 30 31