Με χιλιάδες κενά θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά – 7έως 9 οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών

with Χωρίς σχόλια

Με βάση την ενημέρωση μου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας το επόμενο 10ημερο αναμένεται η ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων κι η ανάρτηση των επικυρωμένων πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το Α.Σ.Ε.Π..

Περισσότεροι από 12000 αναπληρωτές θαχρειαστούν σε πρώτη φάση για τη λειτουργία των σχολείων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

with Χωρίς σχόλια

Περισσότεροι από 12.000 αναπληρωτές θα χρειαστούν σε πρώτη φάση για τη λειτουργία των σχολείων Π.Ε.

Προσλήψεις αναπληρωτών – αποσπάσεις σε φορείς- αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

with Χωρίς σχόλια

Την προσεχή εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων πρόσληψης αναπληρωτών, τέλος Ιουλίου οι αποσπάσεις σε φορείς, τον Αύγουστο οι αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

1 14 15 16 17 18 19 20 24