Παληγιάννης Βασίλειος: Δεκτές όλες οι ανακλήσεις αποσπάσεων Α΄ φάσης εκπαιδευτικών ΠΕ

with Χωρίς σχόλια

Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε την Τετάρτη 2-9-2020 με κύριο θέμα τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ και τις ανακλήσεις αποσπάσεων Α΄ φάσης…

Παληγιάννης Βασίλειος: Μετατάξεις εκπαιδευτικών

with Χωρίς σχόλια

Σας ενημερώνω ότι η διαδικασία των μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί.

Παληγιάννης Βασίλειος: Τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ στις 02/09/20

with Χωρίς σχόλια

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 2-9-20 με θέματα Η.Δ. τα παρακάτω:
1.Εξέταση θεμάτων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής (ενστάσεις, αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης κ.λπ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης…

Παληγιάννης Βασίλειος: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.-Συνεδριάζει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. την Τετάρτη 2-9-2020

with Χωρίς σχόλια

Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει την Τετάρτη 2-9-2020, με βασικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης τις ενστάσεις επί των αποσπάσεων Α΄ φάσης, τις ανακλήσεις, τις επανεξετάσεις και την εξέταση νέων αιτήσεων απόσπασης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε…

Παληγιάννης Βασίλειος: Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης Β΄φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

with Χωρίς σχόλια

Με αγωνία εκατοντάδες εκπαιδευτικοί περιμένουν τη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ, για να εξεταστούν οι ενστάσεις επί των αποσπάσεων της α΄ φάσης, οι επανεξετάσεις, οι ανακλήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ…

Παληγιάννης Βασίλειος: Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 16.7.2020

with Χωρίς σχόλια

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 10:00 με θέματα Η.Δ.:
1. «Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»…

1 2 3 4 5 6 7 24